Tạp chí Sông Hương - Số 350 (T.04-18)
Chùm thơ Trần Thị Hằng


TRẦN THỊ HẰNG

Chuyên đề: Văn học sinh thái - những góc nhìn

Trong khi thi sĩ đang mơ mộng để đuổi bắt những ý tưởng về nhân sinh thì ở đâu đó trên hành tinh, những cánh rừng đang bị đốn hạ. Trong khi một nhà kinh tế đang hụt hẫng bởi lợi nhuận không được nhân lên, thì ở đâu đó biển đang chết. Trong khi những nhà giáo dục đang ngày đêm ngợi ca cuộc sống và tình yêu con người trên các giảng đường, thì ở đâu đó có những chân trời không có lấy một cánh chim bay. Trong khi một nhà chính trị, nhà triết học đang mải mê với những học thuyết của mình, thì ở đâu đó đang có những cánh đồng trơ trụi, khô cằn và dần biến thành sa mạc.

Tác phẩm mới tháng 04/2018


NỖI BUỒN CỦA CHÚA (Tập truyện ngắn), Hà Khánh Linh, Nxb. Văn học, 2018.

Trang 2/2