Tạp chí Sông Hương - Số 375 (T.05-20)
Chùm thơ Phan Trung Hiếu


PHAN TRUNG HIẾU

Tác phẩm mới tháng 05/2020


TỨ TUYỆT COVID-19 (Tập thơ), Võ Quê, Nxb. Thuận Hóa, năm 2020.

Từ “Tín hiệu một vì sao” đến “Hẹn gặp lại Sài Gòn”

PHẠM HỮU    

Bộ phim truyện đầu tiên về tuổi trẻ Chủ tịch Hồ Chí Minh được quay tại Huế, Phan Thiết, Sài Gòn vào cuối năm 1989, đầu năm 1990; khởi chiếu tháng 5/1990 trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người. Đầu tháng 12/1989, phim được khởi quay tại Huế. Vì sao là Huế chứ không phải là Làng Sen xứ Nghệ?

Tháng Năm, bâng khuâng nhớ về Người

Kỷ Niệm 130 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)  


VÕ VÂN ĐÌNH

Trang 2/2