Tạp chí Sông Hương - Số 375 (T.05-20)
Chùm thơ Đỗ Quyên
09:05 | 03/07/2020


ĐỖ QUYÊN

Chùm thơ Đỗ Quyên
Ảnh: internet

Thế thôi

Sau mấy ngày rất bận
anh viết cho tôi đôi hàng chữ vội


Thế thôi

Tôi mang ra
phủ kín được
vòm trời


Trăng và sao soi sáng

“Chúc lành và cảm ơn…”


Chiếc gối

Chúng ta nằm chung một chiếc gối
tại cùng một không gian
nhưng khác thời gian

giữa trần gian

Trong ảo mộng
một không gian
một thời gian
chúng ta nằm chung hai
chiếc gối


(TCSH375/05-2020)
 

 

Các bài mới
Đọc Kafka (03/07/2020)
Hoa bằng lăng! (03/07/2020)
Các bài đã đăng
Chùm thơ NP Phan (03/07/2020)