Tạp chí Sông Hương - Số 376 (T.06-20)
Chùm thơ Phan Đạo
15:06 | 12/08/2020


PHAN ĐẠO

Chùm thơ Phan Đạo
Minh họa: Tô Trần Bích Thúy

Thôi...

Thôi em
Đừng nhớ gì tôi
Một khuôn đời vẹt
Nửa cơi chữ gầy
Mắt dõi gió
Tai nhìn mây
Bàn tay lại nắm bàn tay của mình

Thôi tôi
Đừng nhắc gì em
Hồng nhan
Rồi
Cũng phận chuồn dưới mưa
Ngày qua tháng lại
Đang vừa
Heo may thời khắc
Lạnh ùa mái riêng

Thôi
Ta đừng nghĩ về nhau
Thắp đêm mà
Ngắm
Chòm sao hựu huyền*
Để còn nghe
Giọt bình yên
Gõ đều trên mái thuyền quyên
Phận người

Thôi tôi
Thôi em
Thôi


Nụ cười vi tiếu
Gọi mời
Niêm hoa
**

.................................................
*. “Huyền chi hựu huyền chúng diệu chi môn”. (Đạo đức kinh - Lão Tử).
*. “Niêm hoa vi tiếu” - (Thiền sử). 
Mình lại gặp ta

Khói thuốc và
Trăng
Đêm cạnh tôi
Trông mây viễn xứ
Nhiễu quanh đời
Khuya ơi
Khuya ở phương nào vậy
Thuốc tàn
Rượu cạn
Chữ bôi vôi


Mình ngỡ ta về
Dọc xưa mai
Và trong khoảnh khắc
Tháng năm gầy
Đâu hay
Một sớm
Tôi biền biệt
Âm bặt
Lời phai
Trang sõng soài
Chợt
Tiếng gà mai
Thức nghĩ suy
Phương nào
-
+
Bước

Suy
“Kim cổ đa tình
Thiên cổ lụy”
Xin trả thương gia
Giấc ngủ tùy


Sáng rồi
Sáng lắm
Sáng như chưa
Như giọng chuông khuya
Giục đổi mùa
Ta đi
Không gặp ngày mai mốt
Chỉ thấy trong lòng
Sáng
Nối trưa...


(TCSH376/06-2020)

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Chùm thơ Lê Hào (07/08/2020)
Kính vỡ (15/07/2020)