Tạp chí Sông Hương - Số 377 (T.07-20)
Chùm thơ Phan Trung Thành


PHAN TRUNG THÀNH

Tự Lực văn đoàn trong tình thế thuộc địa

ĐOÀN ÁNH DƯƠNG

Tự Lực văn đoàn đã khởi sự hoạt động báo chí và văn chương của mình trong một thời điểm chứa đầy cơ hội và thách thức.

Gió rừng

ĐỨC BAN

1.
Năm ấy ông Giám đốc Sở quyết định cử tôi lên rừng Vụ Quang tìm kiếm di vật liên quan đến bản chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi.

Ngày Huế xanh


Nhạc và lời: TRƯƠNG PHÁP

Nhất Linh - Chủ soái 'Tự Lực văn đoàn' và nhà tiểu thuyết mới

Kỷ niệm 88 năm báo Phong hóa (7/1932 - 7/2020) và Tự Lực văn đoàn

PHẠM PHÚ PHONG

Nhất Linh là một kiểu mẫu hoàn hảo của trí thức Việt Nam, có thêm một cái gì rắn rỏi và thẳng thắn, rất hiếm có.                                                                                   (Sainteny)

Chùm thơ Nguyễn Lãm Thắng


NGUYỄN LÃM THẮNG

Chùm thơ Lê Tấn Quỳnh


LÊ TẤN QUỲNH

Trên sân ga mù sương

HỒ ĐĂNG THANH NGỌC

Hôm ấy là một hôm trời đặc biệt mù sương, khói sương như những tảng bông tan loãng và ẩm ướt, rây rây bụi trong không gian.

Chùm thơ Phạm Nguyên Tường


PHẠM NGUYÊN TƯỜNG

Khái niệm trống và mái trong âm nhạc truyền thống Huế

PHAN THUẬN THẢO   

Các khái niệm trống mái là một biểu tượng của cặp phạm trù âm - dương đã được sử dụng trong âm nhạc truyền thống Huế. Cũng như cặp phạm trù âm - dương, trống mái thể hiện hai mặt đực và cái, sáng và tối, cương và nhu… đối lập.

Chùm thơ Nguyễn Quang Hà


NGUYỄN QUANG HÀ

Mùa hoa bỏ lại
Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Lời thơ: PHẠM VĂN HUỆ
Từ “tay trái” đến “hai tay”

NGUYỄN KHẮC PHÊ

Sáu chục năm trước, tôi chỉ là người hoạt động văn nghệ “tay trái”, vì “tay phải” còn lo làm công ăn lương. Sau khi rời ngành giao thông 1974 cho đến lúc về hưu năm 1999, thì làm văn nghệ cả hai tay!

Mỹ thuật ở Huế - những nghĩ suy về 20 năm đầu của thế kỷ XXI

PHAN THANH BÌNH

Cách đây 20 năm, những ngày cuối cùng của năm 2000 dần trôi qua trong sự lắng đọng của thời khắc chuyển giao thế kỷ, đấy cũng là khoảng thời gian mà trong mỗi người có sự xao động, nghĩ suy khi nhìn lại những gì đã trải qua, sự hân hoan dạt dào khi nghĩ về tương lai.

Về ngắm dòng Hương
Nhạc: LÊ PHÙNG
Thơ: PHẠM BÁ NHƠN
Trang 1/2