Tạp chí Sông Hương - Số 397 (T.03-22)
Chùm thơ Trần Thị Hồng Xuân
08:18 | 19/04/2022


TRẦN THỊ HỒNG XUÂN

Chùm thơ Trần Thị Hồng Xuân
Ảnh: internet

Thơm tràng hạt bay

Mùa về thả gió đồng trưa
Chiều qua lũng rét lạnh vừa áo tơi

Vầng trăng
khuyết

...một chỗ ngồi
Cuối ôm bóng mẹ nhòa rơi lệ sầu

Con đi biền biệt nơi đâu
Chút tàn danh để mẹ đau đáu chờ

Một ngày
ngã trượt...

...bến mơ
Bại vinh cũng chỉ cuộc cờ nhân gian

Về gom nắng vá trăng vàng
Dìu nâng bước mẹ thơm tràng hạt bay.Gánh bấc sang sông

Mẹ thôi cõng hạt mưa gầy
Qua sông gánh bấc lạnh lay áo sờn

Con về
buộc gió
đầu non

Cời lên bếp cũ những tròn khuyết xưa

Trọ bên hiên phố đủ vừa
Mười năm cuộc lữ dạ thưa nẻo về

Mùa còn
rét đẫm
chân đê

Mẹ đem đáo hạn bộn bề gió sương

Ngày mai nếp ngõ sân vườn 
Về soi giếng cũ mà nương náu mình(TCSH397/03-2022)


 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Khúc (19/04/2022)