Tạp chí Sông Hương - Số 406 (T.12-22)
Tuyết


TED HUGHES

Không gian văn hóa Huế


PHƯỚC HOÀNG

              Bút ký dự thi

Chất liệu văn học dân gian trong thơ viết cho thiếu nhi của Trần Đăng Khoa

NGUYỄN THỊ ÁI THOA

Thơ viết cho thiếu nhi của nhà thơ Trần Đăng Khoa có một vị trí khá đặc biệt trong việc làm nên thành tựu của văn học thiếu nhi thế kỷ XX.

Một góc trời bình yên


NGUYỄN VŨ TUẤN

Chùm thơ Trần Tịnh Yên


TRẦN TỊNH YÊN

Mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể trong nghệ thuật

VŨ HIỆP

1.
Baudelaire viết: “Tính cá nhân, sự sở hữu bé nhỏ này, đã ăn mòn tính độc đáo tập thể... Tức là người nghệ sĩ đã giết chết hội họa”.

Nó

LÊ MINH PHONG

Thêm một lần nữa những người đàn ông đó lại đến nhà. Họ nói với tôi về tình yêu, về lòng trắc ẩn và về những sự vụ nằm ngoài tầm kiểm soát của lý  trí.

Tự cảm


ĐÀO DUY ANH

Người gánh nỗi buồn về biển

Nhạc: VĨNH PHÚC
Thơ: LÊ TẤN QUỲNH

Chùm thơ Nguyễn Hồng Vân


NGUYỄN HỒNG VÂN

Tác phẩm mới tháng 12/2022

CHÚT NẮNG PHƯƠNG NAM (Phê bình lý luận). Tác giả Phạm Phú Phong (Chủ biên) và Phạm Phú Uyên Châu, Trần Thị Vân Dung, Nxb. Hội Nhà văn, 2022.

Vun đêm


NGUYEN SU TU

Vị thầy hiếu đạo dạy các hoàng tử hiếu đạo

LÃNG ĐIỀN

Quốc Tử Giám hay Nhà Quốc Học hay Đốc Học Đường đã có ở nước ta trên dưới ngàn năm. Những vị phụ trách cơ quan giáo dục bậc cao này, triều Lê,  triều Nguyễn gọi là Tế tửu (hiệu trưởng), Tư nghiệp (hiệu phó). 

Làng Quê


Nhạc và lời : TRẦM THIÊN THU

Chùm thơ Mai Tuyết


MAI TUYẾT

Nhớ con sông quê nhà

NGUYỄN VĂN DŨNG
                      
                    Bút ký

Chùm thơ Hà Nhật


HÀ NHẬT

Trang 1/2