Tạp chí Sông Hương - Số Đặc Biệt (T.3-23)
Chùm thơ Trần Huy Minh Phương
14:35 | 05/05/2023


TRẦN HUY MINH PHƯƠNG

Chùm thơ Trần Huy Minh Phương
Ảnh: tư liệu

Nhàu ngày bậu ơi…

Bậu ơi còn nhớ hay quên
Cái hồi lúng liếng hẹn giêng tới giờ
Nhớ hôm trống gọi đình 
 qua xấu hổ nép bờ rào hoa
Bậu đẹp quá đó í 
Nghe lời  gạt rồi tha phương đời

Cái ngày bậu bỏ qua đi
Bông so đũa héo, họa mi thôi cười
Bây giờ  phấn trơ môi
Bậu ngồi hát  mồ côi tình mình
Bây giờ bệnh bám chiều vênh
Ai ngồi khóc bậu, qua nhìn  đau

Cái hồi nẳm cái hồi sau
Mình nghe bóng nắng rụng nhàu ngày đi…


Nắng dắt qua cầu

quết nắng vào mẹt trầu đỏ lòng cau
bữa nói nhớ thương
dâm bụt  rào
con  cục tác
bình minh đỏ lựng

quết nắng vào tay áp hồng 
tàn tro cời lại  chân mây
ngày  cay  con mắt mục
đi qua ngày mới
biết thương ta

nắng dắt qua cầu
 đi mãi
chẳng một lần ngoái lại
cụm bèo loang

nắng dắt qua cầu
bình minh
một vết son

(TCSH48SDB/03-2023)

 

 

Các bài mới
Chùm thơ Dự thi (15/05/2023)
Các bài đã đăng
Gởi Huế (28/04/2023)
Chờ mong (25/04/2023)