Tạp chí Sông Hương - Số 55 (T.05&6-1993)
Chùm thơ Nguyễn Hoài Nhơn
16:13 | 27/11/2023


NGUYỄN HOÀI NHƠN

Chùm thơ Nguyễn Hoài Nhơn
Ảnh: internet

Thơ viết ở quán cóc

Tọa đêm quán cóc lần khân
Rượu thăng hoa chuốc vũ vần gió, mây
Cạn ly mưa bỗng rót đầy
Thi nhân và gã ăn mày cụng nhau
Nhì nhằng trong cuộc bể dâu
Rằng thơ chưa nói hết âu sầu đời
Ta đồng bóng với đêm thôi
Đêm bù khú với sao trời làm khuây

Thi nhân tặng gã ăn mày
Câu thơ nặng nỗi lưu đày trần gian !
                              28.8.1992


Đò ơi

Gọi đò rát ruột đò ơi
Giật mình lũ vạc bay vùi nhàu đêm
Hai bờ như mí mắt quen
Khép sâu tiếng gọi lụy phiền, nôn nao...

Đò ơi! ỳ oạp sóng chao
Ơi đò! Nghẹn tiếng mình gào dội sang
Úp tay sấp ngả không gian
Nửa đời lỡ chuyến đò ngang đêm này
Gió khuya lật trở heo may
Chân bùn sùi sụt tanh ngầy vị sông
Đò ơi mấy nỗi đường vòng
Mi như một mảnh trăng cong lím chìm
Bước sông ngắn ngủi khó tin
Bước đời dài nấc tiếng mình gọi mê !

Đôi bờ hoang lạnh tái tê
Đốm sao vụt sáng cầm khuya bóng sào.
                              6.4.1990


Đàn gió

Khúc đàn gió tay cây níu quả
Trăng thượng huyền rựng sáng qua sương
Em rượu bọt sủi cay mắt chén
Ta uống nỗi buồn ta tức tưởi đêm trường

Bỗng siêu thoát bóng mình trên vách vắng
Dị bản đời ta mộng mị thất thần
Ta co rúm giữa nghìn vòng chiếu quấn
Phía bên ngoài khúc đàn gió cứa căng

Hang đá ngậm đêm đen cứng họng
Lối về đâu? Van mẹ chỉ dùm con
Hướng tay mẹ, con không nhìn thấy được
Đêm như ngân khúc đàn gió nỉ non

Lưng lửng núi, bước chân về lỗi hẹn
Đêm kíp-lê khúc đàn gió hụt hơi
ru giấc lá mơ mòng giấc lá
Để nỗi buồn thiên sứ đến ru tôi.
                              1.4.1990

(TCSH55/05&6-1993)

 

 

Các bài mới
Cơn choáng (18/12/2023)
Các bài đã đăng
Chứng nghiệm (23/11/2023)
Thơ sen (06/10/2023)