Tạp chí Sông Hương - Số 417 (T.11-23)
Thơ Sông Hương 11-2023


Phan Văn Chương - Nguyên Hào - Hà Nhật - Trần Nhuận Minh - Ngô Công Tấn - Từ Dạ Linh

Chùm thơ Trần Kim Sơn


TRẦN KIM SƠN

Những đứa con đi xa


TRẦN KHOA VĂN

Phấn Di

TRU SA

Quán chỉ mở cửa một ngày trong năm, đấy là điều tôi thuộc lòng, luôn nhớ và tuân thủ như lễ nguyện mỗi Chúa Nhật. Hôm nay cũng như mọi năm vào đúng ngày này, quán mở cửa đón khách, mùng sáu tháng ba.

Nhớ mãi về thầy


Nhạc và lời: VĂN NHI PHAN

Trang 2/2