Tạp chí Sông Hương - Số 417 (T.11-23)
Ô Lâu xanh mãi xưa sau!
08:10 | 01/12/2023


Nhạc: TỊNH MỸ
Lời thơ: DUYÊN SANH

Ô Lâu xanh mãi xưa sau!
Ảnh: internet(TCSH417/11-2023)

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Phấn Di (28/11/2023)