Tạp chí Sông Hương - Số Đặc Biệt (T.3-24)
Về “Phế trạch hành” của Miên Thẩm

TRẦN VIẾT ĐIỀN

Bài “Phế trạch hành” của Miên Thẩm thuộc tập Mãi Điền trong bộ Thương Sơn thi tập, được viết vào những năm cuối đời đầy phiền muộn của thi ông.

Trở về


FERNANDO SORRENTINO

Những dòng sông miên man chảy

VŨ NGỌC GIAO

Bến Lỡ heo hút vắng. Hơn một tuần rồi xóm chài không ai ra bến. Họ tất bật dọn dẹp, sửa soạn cho Lễ hội cầu ngư. Ghe thuyền úp la liệt ngoài bãi, chẳng ai màng đến việc đi lưới hay cất rớ.

Cô gái dưới cây hoa đào

LÊ NHUNG

Lúc Lưu đốn xong mớ củi, cột lại thành bó gọn gàng bằng dây mây thì mặt trời đằng xa sắp lặn vào khe núi.

Em sẽ về


Nhạc: QUỐC ANH
Thơ:   XUÂN SƠN

Thơ Sông Hương 03SDB - 2024

Trần Ngọc Mỹ - Đông Hà - Nguyễn Thánh Ngã - Hà Nhật - Lê Hưng Tiến - Hoàng Xuân - Cao Quảng Văn - Lưu Ly - Mai Tuyết - Lê Hải Kỳ - Nguyễn Vĩnh Tiến

Chùm thơ Huỳnh Minh Tâm


HUỲNH MINH TÂM

Chùm thơ Phan Thị Thanh Nhàn


PHAN THỊ THANH NHÀN

Nước mắt chim phượng

NGUYỄN KIM HUỆ

Những sợi tơ bị rút từ ruột cuống sen phấp phới mỏng mảnh. Những sợi dài như một đời người chờ gió lay.

Những khoảnh khắc Huế 03SDB-24


Trương Vững - Nguyễn Trực - Văn Đình Huy

Mùa xuân

Nhạc: ĐỨC THANH
Thơ:  HỒ DẦN

Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế

HOÀNG PHƯỚC

Kể từ sau Hiệp định Paris về Việt Nam (ký ngày 27/1/1973), ở chiến trường Trị Thiên nói chung, Thừa Thiên Huế nói riêng, thế và lực của cách mạng đã có sự phát triển mạnh mẽ là nhân tố mới góp phần quan trọng tạo nên sự thay đổi cục diện chiến trường toàn miền Nam ngày càng có lợi cho cách mạng.