Tạp chí Sông Hương - Số 4 (T.12-1983)
Chùm thơ Nguyễn Văn Dinh
15:51 | 24/08/2010
NGUYỄN VĂN DINHCây Huế Trong vườn Bác
Chùm thơ Nguyễn Văn Dinh
Ảnh: thanglongdl.com
Con đến thăm lăng đứng lặng yên
Gặp nhành mai trắng nắng bừng lên
Thanh trà bên quít Hương Cần đó
Cây Huế bên Người xanh nét riêng


Hạt muối


Bên bờ cát Bảo Ninh, Đồng Hới
Gặp bàn tay cô gái Hồng Hà (1)
Trộn sóng biển, nắng trời vào hạt muối
Mặn lòng bè bạn những nơi xa


Chút mặn mòi


Đọc bạn trăm bài thơ tứ tuyệt
Một bài có tứ đã là vui
Dăm bài neo được trong lòng biển
Xin gởi khơi xa chút mặn mòi

----------
(1) Hồng Hà: HTX sản xuất muối ở Bảo Ninh

(4/12-83)
Các bài mới
Trên bờ sông (15/09/2010)
Hô-vi-lô (08/09/2010)
Người cha (01/09/2010)
Các bài đã đăng