Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Qua dốc hoa mưa
15:58 | 23/04/2008
Anh cứ nghĩ ấy là hạnh phúcQua dốc Đồng Lào mưa như trútBần bật hoa mưa bần bật oàMột trời hoa vây kín hai ta

Anh cứ nghĩ ấy là hạnh phúc
Không biết lái anh ngồi sau em
Gáy cổ trắng hồng - một loài hoa không tên
Anh hôn hoa ấy, hôn bằng mắt
Em vô tư ghì tay lái, vượt lên

Anh cứ nghĩ ấy là hạnh phúc
Bởi con dốc dài cua rất ngặt
Xe leo chậm chậm đường đá trơn
Sợ tuột em anh siết tay ôm!

Như trang huyền thoại như giấc mơ
Dốc Đồng Lào thành dốc Hoa Mưa
Anh cầu trời đất cho lặp lại
Hoa mưa vây kín chúng mình xưa!


VĨNH NGUYÊN
(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)
Các bài mới
Quà xuân (13/05/2008)
Khi ấy (13/05/2008)
Hồ (13/05/2008)
Dại khờ (13/05/2008)
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Các bài đã đăng