Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Cánh đồng tuổi thơ
10:56 | 29/04/2008
Cánh đồng tuổi thơ gặt gió heo mayNgày cưỡi lưng trâu, diều trăng                                             đêm thả

Tiễn chú ve sầu qua cầu mùa hạ
Nợ mây đền gió, nợ gió trả mưa

Cánh đồng tuổi thơ gom lại ngày xưa
Cái Bống tình tang, trống làng
                                                mở hội
Châu chấu, cào cào đòi thay áo mới
Giêng hai lấp ló lúa phất đuôi cờ

Ta về tìm lại cánh đồng tuổi thơ
Cỏ may ỡm ờ, con đò lỡ bến
Bờ đê thì vòng, gàu sòng thì nặng
Con ong, cái kiến, lá đa cửa chùa

Bữa mai, bữa mốt cánh đồng tuổi thơ
Lóng một, lóng hai đan sàng, uốn giỏ
Cá rô mưa rào, cá ao đầy đó
Lá tre vẩy mực bỏ bùa vào thơ

Mai ngày tìm lại cánh đồng tuổi thơ
Tuổi gập vào lưng, cau làm
                                           gậy chống
Ngước lên trời cao, nhìn vào
                                           đất thẳm
Lắng nghe tiếng dế ăm ắp hồn mình...
   Tháng 2 năm 2000

NGUYỄN NGỌC PHÚ
(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)
Các bài mới
Quà xuân (13/05/2008)
Khi ấy (13/05/2008)
Hồ (13/05/2008)
Dại khờ (13/05/2008)
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Các bài đã đăng
Tuỳ bút rừng (29/04/2008)
Chợ hoa (29/04/2008)
Con đường (29/04/2008)
Huyễn (29/04/2008)
Hoa tỉ muội (23/04/2008)
Đón giao thừa (23/04/2008)
Qua dốc hoa mưa (23/04/2008)