Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Vui với hoa
10:58 | 29/04/2008
Chừng hoa hồng kiếp trước đã                                           hoa khôi và hoa lựu cũng từng là đốm lửa

Gần hoa lan tưởng nghe ai nói nhỏ
thương hoa quỳnh e lệ gái
                                     phòng khuê
Cánh nhạn đưa tin, con cuốc
                                              gọi hè
sắc của nước hương của trời
                                         dìu dặt...

Bạn với hoa không còn lo
                                        phản trắc
không thành Tú Xương sáng dậy
                                           mất ô(I)
Ta sẽ cùng hoa đọc sách Xuân Thu
cùng ẩn dật ở trong lòng Hà Nội
và tĩnh tại trong cõi đời gió bụi
suy gẫm thêm về Lẽ Đạo, Lẽ Đời...

Ơi các hoa trong vườn nhỏ ta ơi
màu diễm tuyệt hương muôn đời
                                      thanh khiết
ta cùng hẹn với thiên nhiên kỳ tuyệt
dù mùa nào cũng giữ một
                                 nguyên xuân...

--------------------------------
(I) Trong bài Mất ô. “Hỏi ô ô mất bao giờ, Hỏi em em vẫn ẫm ờ không thưa”

 TRINH ĐƯỜNG
(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)
Các bài mới
Quà xuân (13/05/2008)
Khi ấy (13/05/2008)
Hồ (13/05/2008)
Dại khờ (13/05/2008)
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Các bài đã đăng
Tuỳ bút rừng (29/04/2008)
Chợ hoa (29/04/2008)
Con đường (29/04/2008)
Huyễn (29/04/2008)
Hoa tỉ muội (23/04/2008)
Đón giao thừa (23/04/2008)
Qua dốc hoa mưa (23/04/2008)