Tạp chí Sông Hương - Số 144 (Tháng 2)
Sắc màu
09:32 | 02/05/2008
Áo em màu trắng mịnDưới trăng ngời sáng trongÁo anh sờn vai bạcTrăng sáng xanh màu rong

Em ngã vào lòng anh
Sắc màu không nhớ nữa
Chỉ vầng trăng ngát xanh
Soi vào trong... ngọn lửa


NGUYỄN TRUNG HIẾU
(nguồn: TCSH số 144 - 02 - 2001)
Các bài mới
Quà xuân (13/05/2008)
Khi ấy (13/05/2008)
Hồ (13/05/2008)
Dại khờ (13/05/2008)
Ngã ba hồng (13/05/2008)
Các bài đã đăng
Vui với hoa (29/04/2008)
Tuỳ bút rừng (29/04/2008)
Chợ hoa (29/04/2008)
Con đường (29/04/2008)
Huyễn (29/04/2008)
Hoa tỉ muội (23/04/2008)
Đón giao thừa (23/04/2008)