Tác giả: Đoàn Lan Hương
Vẽ Nha Trang đêm
Nhạc: ÐOÀN LAN HƯƠNG
Thơ:   ÐỖ VĂN KHOÁI
Nhớ mưa Huế


Nhạc và lời: Đoàn Lan Hương