Tác giả: Lê Vĩnh Thái
Ký ức Tháng ba
Nhạc: HOÀNG ĐÌNH TỐ
Thơ:  LÊ VĨNH THÁI
Những giấc mơ sông


LÊ VĨNH THÁI