Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm
Sống và viết trên quê hương

NGUYỄN KHOA ĐIỀM

(Trích Báo cáo tại Hội nghị thành lập Chi hội Nhà văn Bình Trị Thiên do Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trình bày)

Con người và di sản

NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Chữ di sản ở đây xin đọc với nghĩa rộng, bao gồm di sản vật thể, phi vật thể, thiên nhiên, tôn giáo tín ngưỡng… Di sản luôn hiện lên với vẻ ngoài dễ xác định, cho dù có bị hư hoại đi nhiều qua thời gian.

Chùm thơ Nguyễn Khoa Điềm


NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Chiều Hương Giang

Nhà thơ NGUYỄN KHOA ĐIỀM
Sinh ngày 15 - 4 - 1943 tại Thuỷ An, Thừa Thiên Huế.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Tổng Biên tập Sông Hương từ tháng 6-1983 đến tháng 4-1986.
Hiện là uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương.

Một số vấn đề về văn hóa và nếp sống đô thị ở nước ta hiện nay

NGUYỄN KHOA ĐIỀM - TRƯƠNG THÌN

Tiến trình phát triển của xã hội Việt Nam được đẩy mạnh từ công cuộc đổi mới đang đặt ra hàng loạt vấn đề, mà một trong những vấn đề bức xúc hiện nay là văn hóa và nếp sống đô thị trong công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Bếp lửa rừng


NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Thơ Miên Triện, 10 bài

NGUYỄN KHOA ĐIỀM
       (Giới thiệu, dịch thơ)    

Miên Triện có tự là Quân Công, hiệu Ước Đình, là nhà thơ, nhà soạn tuồng tên tuổi của nước ta vào cuối thế kỷ XIX. 

Hàm Nghi - Nhà vua yêu nước, người họa sĩ thế hệ đầu của Việt Nam

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh vua Hàm Nghi (3/8/1871 - 3/8/2021), Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế tổ chức cuộc tọa đàm/ sinh hoạt khoa học “Hàm Nghi - nhà vua bị lưu đày, nghệ sĩ tạo hình Tử Xuân ở Alger”

Bàn về văn hóa Huế


NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Trang thơ Nguyễn Khoa Điềm


NGUYỄN KHOA ĐIỀM

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGUYỄN CHÍ DIỂU (1908 - 2018)

LTS: Sáng ngày 8/11/2018, tại Huế đã diễn ra Hội thảo “Đồng chí Nguyễn Chí Diểu với Cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức.