Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm
Bàn về văn hóa Huế


NGUYỄN KHOA ĐIỀM

Trang thơ Nguyễn Khoa Điềm


NGUYỄN KHOA ĐIỀM

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGUYỄN CHÍ DIỂU (1908 - 2018)

LTS: Sáng ngày 8/11/2018, tại Huế đã diễn ra Hội thảo “Đồng chí Nguyễn Chí Diểu với Cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức.