Tác giả: Nguyễn Việt
Nghe hát trên sông Hương

Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ: TRẦN NGỌC TRÁC

Ký ức tháng Sáu


Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ:   ĐỖ VĂN KHOÁI

Mùa xuân Huế vẫn chờ anh

Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ: NGUYỄN THỊ ÁI QUỲNH

Ðưa em về nhận mặt quê hương

Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ: LÊ VIẾT TƯỜNG

Từ giọt nước nhìn ra biển cả

NGUYỄN VIỆT - ĐỨC SƠN
                    Phóng sự

Ngày nay, nhân loại đã rõ, cùng với sự phát triển ngày càng nhanh, mạnh của dân số và công nghệ thì sự tận dụng, khai thác những tiềm năng của thiên nhiên ngày càng bị lạm dụng đến mức phải báo động.

Tìm O gái Huế

Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ: PHẠM VĂN HUỆ

Sạt lở - Mất và không!

Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ:   PHANXIPĂNG
Mùa hoa bỏ lại
Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Lời thơ: PHẠM VĂN HUỆ
Hương Thọ tôi về
Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ:   LÊ VĨNH THÁI
Đêm sông Hương

Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ:  PHẠM BÁ THỊNH