Huế luôn luôn mới
Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V có gì mới
08:55 | 16/04/2013

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 675/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V có gì mới

Giải thưởng VHNT Cố đô là giải thưởng Nhà nước cấp tỉnh, được xét 05 năm một lần cho những tác phẩm, công trình sáng tạo văn học nghệ thuật tiêu biểu, có giá trị nhằm biểu dương những hoạt động văn học nghệ thuật, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động văn học nghệ thuật phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh;

Việc xét tặng Giải thưởng VHNT Cố Đô được tổ chức theo nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch và chính xác, dành cho các thể loại gồm Âm  nhạc (ca khúc, tác phẩm khí nhạc, công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về âm nhạc); Kiến trúc (bản thiết kế công trình đã được xây dựng, công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về kiến trúc); Múa (kịch bản múa, các tác phẩm múa đã được dàn dựng và công diễn, công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về múa); Mỹ thuật (tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc, videoart, sắp đặt, trình diễn và công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về mỹ thuật); Nhiếp ảnh (ảnh màu, ảnh đen trắng, công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về nhiếp ảnh); Sân khấu (kịch bản sân khấu, vở diễn sân khấu đã được dàn dựng và công diễn, công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về sân khấu); Văn học (tác phẩm thơ, truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, tùy bút, tản văn, truyện dịch, kịch bản văn học...và công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về văn học); Văn nghệ dân gian (tác phẩm, công trình nghiên cứu, biên khảo, lý luận phê bình về văn nghệ dân gian).

Các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật tham dự giải thưởng phải là những tác phẩm tiêu biểu, có giá trị cao về nội dung, tư tưởng, chất lượng nghệ thuật, phù hợp bản sắc văn hóa dân tộc, có tác dụng góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp văn học nghệ thuật của đất nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong giai đoạn hội nhập và phát triển; Các tác phẩm văn học nghệ thuật phản ánh về đề tài đất nước, con người quê hương Thừa Thiên Huế; ưu tiên các mảng đề tài lịch sử, cách mạng kháng chiến, truyền thống văn hóa dân tộc, thiếu niên, nhi đồng, dân tộc thiểu số; đề tài về công cuộc đổi mới trong xây dựng và bảo vệ đất nước; ca ngợi, biểu dương những nhân tố tiêu biểu, tích cực trong xã hội. Không xét trao giải thưởng cho những tác phẩm, công trình đã đạt các Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Các tác phẩm, công trình đăng ký tham gia giải thưởng VHNT Cố Đô là những tác phẩm, công trình đã được công bố và sử dụng trong thời gian 05 năm quy định xét thưởng dưới các hình thức: xuất bản, triển lãm, xây dựng, biểu diễn, phát sóng... theo đặc trưng của từng loại hình;

Một tác phẩm, công trình chỉ được đề nghị xét tặng giải thưởng VHNT Cố Đô về một chuyên ngành văn học nghệ thuật. Không xét tuyển tập của nhóm tác giả có 04 tác giả trở lên.

Giải thưởng cho các tác phẩm, công trình đạt giải thưởng VHNT Cố Đô được xếp theo hạng A, B, C.

 

PV

Các bài mới
Các bài đã đăng