Huế luôn luôn mới
Hai cố đô "bắt tay" bảo tồn di sản
08:49 | 23/04/2013

Tại thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa cùng với Văn phòng Di sản Thế giới Luangprabang (Lào) ký kết thỏa thuận trao đổi hợp tác trong lĩnh vực quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Hai cố đô "bắt tay" bảo tồn di sản

Hai bên thống nhất trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm và hợp tác về quản lý di sản văn hóa; tổ chức các chương trình hợp tác và hỗ trợ chuyên môn trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm; cùng nhau hợp tác, xây dựng nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý và bảo tồn di sản; trao đổi thông tin về luật pháp, các chính sách, cơ chế, các tài liệu…liên quan đến công tác bảo tồn, quản lý các di sản thế giới và di sản văn hóa phi vật thể. Việc hợp tác này cũng góp phần thúc đẩy Luangprabang trở thành một trung tâm du lịch, văn hóa, lịch sử thiên nhiên và là trung tâm nghiên cứu về giá trị nổi bật của văn hóa Lào


Hai bên đã nhất trí cùng nhau thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Huế (Việt Nam) và thành phố Luangprabang (Lào) với tư cách là những cố đô lịch sử và tiến tới thiết lập mối quan hệ hợp tác chung với thành phố Siem Reap (Campuchia).

 

PV

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng