Huế luôn luôn mới
Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, khóa XV
08:17 | 28/10/2016

Sáng 27/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, khóa XV để thảo luận và cho ý kiến về Đề án phát triển du lịch, dịch vụ Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án giảm nghèo bền vững Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020 và một số vấn đề quan trọng khác. Các đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, khóa XV

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, Thừa Thiên Huế là địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế so sánh cả về văn hóa, di sản, thiên nhiên và con người xứ Huế. Từ năm 1996, Du lịch được tỉnh xác định là ngành kinh tế mũi nhọn; Tỉnh ủy đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề về du lịch, đồng thời, tập trung các nguồn lực để đầu tư đồng bộ hạ tầng du lịch. Nhìn tổng thể,  bức tranh du lịch Thừa Thiên Huế có những chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng du lịch từng bước được đầu tư hoàn thiện, tổng lượt khách du lịch đến Huế tăng bình quân hàng năm 10%, sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch phát triển đa dạng, từng bước nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, hiện nay ngành du lịch của tỉnh đang có dấu hiệu chững lại, hiệu quả kinh tế du lịch chưa cao, chưa có sản phẩm đặc sắc mang bản sắc Huế.

Giảm nghèo bền vững là chương trình mục tiêu quốc gia, được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, là điều kiện cơ bản để thực hiện thắng lợi chiến lược tăng trưởng xanh và bền vững. Trong những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nhiều nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững. Đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,16% (năm 2010) xuống còn 4,10% (năm 2015). Tuy vậy, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững; nguy cơ tái nghèo vẫn còn cao; chưa phát huy các nguồn lực trong dân và chính của người nghèo; vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn ngân sách.

Thay mặt Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị các đại biểu tham dự họp phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ và trí tuệ, tập trung thảo luận và đề xuất những giải pháp đột phá để phát triển du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đưa du lịch Thừa Thiên Huế vào tốp ba của cả nước; đồng thời, thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Trên cơ sở nội dung các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 2 đề án: Phát triển du lịch, dịch vụ TT Huế giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án giảm nghèo bền vững Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể vào từng nội của các đề án.Trong đó, tập trung vào các vấn đề: hiệu quả kinh tế du lịch Thừa Thiên Huế; sản phẩm du lịch và chất lượng các dịch vụ;  tính chuyên nghiệp trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; nâng cao chất lượng nguồn du lịch; các cơ chế, chính sách cụ thể để phát triển du lịch; kết quả nghèo bền vững; giải pháp huy động nguồn lực giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020; giải pháp gắn giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường; các giải pháp để đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo bền vững. 

Theo www.thuathienhue.gov.vn

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng