Huế luôn luôn mới
Ông Phan Ngọc Thọ giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021
08:22 | 05/06/2018

Chiều ngày 4/6, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường để miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Cao (nghỉ hưu theo chế độ) và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đinh Khắc Đính (chuyển công tác khác) và tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Phan Ngọc Thọ giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kết quả bầu cử tại kỳ họp, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được Hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, trên cương vị mới, Ông Phan Ngọc Thọ sẽ đem hết tâm sức, phát huy cao độ trách nhiệm, quyền hạn và trí tuệ của mình, giữ vững nguyên tắc “tập trung, dân chủ” gắn liền với trách nhiệm cá nhân trong điều hành, quản lý; thực hiện nghiêm minh kỷ luật hành chính; gương mẫu trong đạo đức lối sống; công tâm, minh bạch trong hoạt động công vụ; không ngừng đổi mới hoạt động điều hành gắn với hiện đại hóa công sở góp phần cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của UBND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu ghi nhận và cảm ơn ông Nguyễn Văn Cao- nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đinh Khắc Đính- nguyên TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có những đóng góp hết sức quan trọng vào hoạt động của HĐND và UBND, góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh tăng trưởng ổn định trong thời gian qua.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, thành công của kỳ họp đã khẳng định sự đồng thuận của toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân tỉnh nhà; tạo điều kiện và tiền đề thuận lợi cho hoạt động của HĐND, UBND tỉnh thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, tin tưởng và mong muốn tân Chủ tịch UBND tỉnh vừa được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu chọn sẽ làm hết sức mình để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 và nhiệm kỳ 2016- 2021 xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và Nhân dân tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ

 

Cùng ngày, trước phiên họp HĐND tỉnh bất thường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy bất thường công bố Quyết định của Ban bí thư về việc cho đồng chí Nguyễn Văn Cao thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 để nghỉ hưu theo chế độ và tiến hành bầu đồng chí Phan Ngọc Thọ giữ chức  vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nguồn thuathienhue.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng