Huế luôn luôn mới
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
10:05 | 20/02/2019


Thông báo tuyển dụng nhân viên văn thư - lưu trữ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Ảnh: internet

 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ  quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Tạp chí Sông Hương như sau:
I. Số lượng, yêu cầu
1. Số lượng
- 01 người.
2. Yêu cầu
Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;
– Độ tuổi: từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Pháp luật lao động hiện hành;
– Có đơn đăng ký dự xét tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
II. Tiêu chuẩn và điều kiện dự xét tuyển
1. Vị trí tuyển dụng: nhân viên văn thư – lưu trữ
- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
- Thí sinh đăng ký xét tuyển có hộ khẩu ngoài tỉnh nếu trúng tuyển phải làm bản cam kết phục vụ ít nhất là 05 năm tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Các ưu tiên
- Ưu tiên đối tượng đăng ký tuyển dụng là nữ;
- Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tuyển dụng 02 năm trở lên.
3. Hồ sơ đăng ký
- Đơn đăng ký dự tuyển;
- Bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ;
- Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 02 bộ.

4. Thời gian nhận sồ sơ: từ 25/01/2019 - 20/02/2019.

5. Địa điểm nhận hồ sơ: Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế, 26 Lê Lợi, thành phố Huế

 

 


TCSH

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng