Sân khấu
Ảnh hưởng của tuồng Kinh đối với tuồng miền Bắc
Từ thời các chúa đến các vua nhà Nguyễn nghệ thuật tuồng chẳng những được các vua chúa yêu thích mà còn được khuyến khích, đầu tư, tạo mọi điều kiện cho phát triển. Dưới triều Nguyễn tuồng được coi là quốc kịch.
Trang 5/5
1 2 3 4 5