Giá sách Sông Hương
Tác phẩm mới tháng 09/2020


THƯƠNG HOÀI THƯƠNG HỦY (Tập thơ), Nguyễn Lãm Thắng, Nxb. Đại học Huế, 2020.

Tác phẩm mới tháng 08/2020


MIỀN QUÊ THƠ ẤU (Hồi ký), Thanh Tùng, Nxb. Thuận Hóa, năm 2020.

Tác phẩm mới tháng 06/2020


ĐƯỜNG BIÊN THƠ (phê bình), Hồ Thế Hà, Nxb Văn học, năm 2020.

Tác phẩm mới tháng 05/2020


TỨ TUYỆT COVID-19 (Tập thơ), Võ Quê, Nxb. Thuận Hóa, năm 2020.

Tác phẩm mới tháng 04/2020

  
THU VÀNG BAY (Tập thơ), Ngàn Thương, Nxb. Thuận Hóa, 2020.

Tác phẩm mới tháng 03/2020

RƠM RẠ QUÊ NHÀ (Tùy bút), Ngô Công Tấn, Nxb. Thuận Hóa, 2020.

Tác phẩm mới tháng 12/2019

HUẾ MÙA ĐÔNG 1999 (Trường ca), tác giả Nguyễn Duy Từ, Nxb. Thuận Hóa, 2019. 

Tác phẩm mới tháng 10/2019

DẠO BƯỚC (Tiểu luận), Henry David Thoreau, Trần Hoàng Thư dịch, Nxb. Đà Nẵng & Domino books, quý IV 2018.

Tác phẩm mới tháng 09/2019


ĐỜI VỚ VẨN (Tiểu thuyết, Trần Như Luận, Nxb. Hội Nhà văn, 2019).

Tác phẩm mới tháng 07/2019


GIẤC MƠ CÂY (Thơ), Trần Vũ Long, Nxb. Hội Nhà văn, 12/2018.

Tác phẩm mới tháng 6/2019

THƠ MAI VĂN HOAN, (Tuyển thơ), tác giả Mai Văn Hoan, Nxb. Thuận Hóa, 4/2019. 

Tác phẩm mới tháng 05/2019

TỪ DỤ THÁI HẬU (Tiểu thuyết), tác giả Trần Thùy Mai, Nxb. Phụ Nữ, 2019.

Tác phẩm mới tháng 04/2019

KHÔNG NƠI NAO LÀ CHỐN TÔI (Tập thơ), Đỗ Văn Khoái, Nxb. Thuận Hóa, quý IV 2018

Tác phẩm mới tháng 03/2019

ĐÃI CÁT LẤY VÀNG (Ghi chép và Tản văn), Nguyễn Khắc Phê, Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, quý IV/2018.

Tác phẩm mới tháng 12/2018

HÀNH TRÌNH CÀ PHÊ: Lịch sử thế giới quanh ly cà phê, tác giả Mark Pendergrast, Quế Chi và Mỹ Phương dịch, Thaihabooks & Nxb. Lao Động, 2018.

Tác phẩm mới tháng 11/2018

NGƯỜI HÁT GỌI MẶT TRỜI (truyện ngắn), tác giả Vũ Thanh Lịch, Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018.

Tác phẩm mới tháng 10/2018

TUỔI NƯỚC ĐỘC (tiểu thuyết), tác giả Dương Nghiễm Mậu, Nxb. Hội Nhà văn & Tao Đàn, 2018. 

Tác phẩm mới tháng 09/2018

BẮT VẠ TRI ÂM (Tập thơ), Trần Duy Phiên, Nxb. Hội Nhà văn 2018.

Tác phẩm mới tháng 08/2018

XEM MƠ (thơ và dư luận), tác giả Hồ Thế Hà, do Phan Tuấn Anh sưu tầm và tổ chức bản thảo, Nxb. Văn Học, 2018. 

Tác phẩm mới tháng 07/2018

CHỈ LÀ GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG (Truyện ngắn), Nguyễn Hoàng Anh Thư, Dominobooks và Nxb. Văn hóa Văn nghệ, 2018.

Trang 2/7
1 23 4 5 ...7