Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Phong tỏa, cách ly tạm thời đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc
15:17 | 27/09/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Theo đó, áp dụng biện pháp khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với cụm dân cư Tổ 6, thôn Hòa Vang 2 (gồm 75 hộ, 258 khẩu) và cụm dân cư Tổ 9, thôn Hòa Vang 3 (gồm 49 hộ, 200 khẩu) từ 06 giờ 00 phút ngày 25 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

Áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các khu vực còn lại của thôn Hòa Vang 2, thôn Hòa Vang 3 từ 06 giờ 00 phút ngày 25 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

 

 

 

 

Nguyên Phương
.

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng