Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Tiếp nhận thai phụ từ TP Hồ Chí Minh trở về địa phương
14:33 | 30/09/2021

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về tiếp nhận công dân bị ảnh hưởng dịch bệnh trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên Huế có chủ trương tiếp nhận thai phụ từ TP Hồ Chí Minh trở về địa phương.

Tiếp nhận thai phụ từ TP Hồ Chí Minh trở về địa phương

Theo đó, trên cơ sở tình hình dịch bệnh tại địa phương, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận phụ nữ từ 12 tuần đến dưới 32 tuần của thai kỳ về địa phương.

Đợt đón phụ nữ mang thai lần này dự kiến sẽ được tổ chức bằng máy bay (từ 1 đến 2 chuyến, theo nhu cầu đăng ký cụ thể). Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ khởi động lại chương trình đăng ký trở về và công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Thời gian dự kiến là 04-08/10/2021.

Công dân về từ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức cách ly tập trung theo quy định của UBND tỉnh.

 

 

 

PV

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng