Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Thành lập Trang thông tin điện tử của Tiểu ban vận động và huy động xã hội, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19
14:39 | 05/10/2021

Với mục đích tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, trang thông tin điện tử của Tiểu ban vận động và huy động xã hội của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid – 19 đã được thành lập.

Thành lập Trang thông tin điện tử của Tiểu ban vận động và huy động xã hội, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19
Phần đầu tiên của giao diện trang thông tin điện tử của Tiểu ban vận động và huy động xã hội

Trang thông tin điện tử của Tiểu ban vận động và huy động xã hội của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid – 19 có địa chỉ truy cập: http://vandongxahoi.mattran.org.vn.

Thông tin trên Trang thông tin điện tử http://vandongxahoi.mattran.org.vn luôn cập nhật nội dung về công tác vận động, phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực xã hội của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; Các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

 

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng