Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Dỡ bỏ biện pháp phong tỏa, cách ly tạm thời thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong
14:37 | 18/11/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định dỡ bỏ biện pháp phong tỏa, cách ly tạm thời và các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP đối với thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong, thành phố Huế.
 

Cụ thể, kể từ 17 giờ 00 phút ngày 17 tháng 11 năm 2021, dỡ bỏ biện pháp phong tỏa, cách ly tạm thời và các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 10 năm 2021 ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong, thành phố Huế.

Quyết định nêu rõ, UBND thành phố Huế chỉ đạo các lực lượng tổ chức triển khai thực hiện dỡ bỏ biện pháp phong tỏa và điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực trên địa bàn đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

 

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng