Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền
16:23 | 19/11/2021

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định  điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu vực trên địa bàn xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền.

 

 

Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền
Ảnh minh họa (internet)

Theo đó, kể từ 12 giờ 00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2021, Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu vực trên địa bàn xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền cụ thể như sau:

Tiếp tục áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly tạm thời và các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 10 năm 2021 ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với thôn Lai Trung và thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, dỡ bỏ biện pháp phong tỏa, cách ly tạm thời và các biện pháp phòng, chống dịch theo Cấp độ 4 quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 10 năm 2021 ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với các khu vực còn lại của xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền.

 

 

 

PV

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng