Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10:49 | 23/11/2021

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Sở Y tế (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh) điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP F0, F1, F2, TEST NHANH DƯƠNG TÍNH VÀ CA NGHI NHIỄM COVID-19:

Ca bệnh F0 xác định và trường hợp test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính:

- Cách ly điều trị tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19 và tổ chức điều trị, xét nghiệm theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của Bộ Y tế.

- Sau khi điều trị khỏi, tiếp tục tổ chức cách ly tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày kể từ ngày kết thúc điều trị và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 bằng test nhanh kháng nguyên:

+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính: giải phóng, tự theo dõi sức khoẻ.

+ Nếu kết quả xét nghiệm dương tính: tiếp tục cách ly y tế tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ 7 cho đến khi âm tính.

Các trường hợp đang thực hiện các biện pháp cách ly tập trung, cách ly, giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú và người có yếu tố dịch tễ có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19:

- Cách ly điều trị tạm thời tại khu cách ly của Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố hoặc khu cách ly tạm thời của khu cách ly tập trung

- Xét nghiệm SARS-CoV-2:

+ Nếu kết quả xét nghiệm dương tính: chuyển cách ly điều trị tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19

+ Nếu kết quả xét nghiệm âm tính: giải phóng và tiếp tục xử lý theo quy định.

Trường hợp F1:

Người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19:

- Cách ly tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối với F0.

- Xét nghiệm: 04 lần vào các ngày thứ 01 và ngày thứ 14 bằng RT-PCR, ngày thứ 03 và ngày thứ 07 bằng test nhanh kháng nguyên; trong đó ngày 01, ngày 03, ngày 07 tính từ ngày bắt đầu cách ly và ngày 14 tính từ ngày tiếp xúc cuối với F0.

- Sau khi hoàn thành cách ly tại nhà/nơi lưu trú, tiếp tục giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 01 lần vào ngày thứ 07 bằng RT-PCR. Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ đủ 28 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối.

Người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày) tính đến thời điểm được xác định là F1:

- Cách ly tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối với F0.

- Xét nghiệm: 03 lần vào các ngày thứ 01 và ngày 10 bằng RT-PCR, ngày thứ 05 bằng test nhanh kháng nguyên; trong đó ngày 01, ngày 05 tính từ ngày bắt đầu cách ly và ngày 10 tính từ ngày tiếp xúc cuối với F0.

- Sau khi hoàn thành cách ly tại nhà/nơi lưu trú, tiếp tục giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 01 lần vào ngày thứ 07 bằng RT-PCR. Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ đủ 28 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối.

Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng) hoặc đã được công bố khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm được xác định là F1:

- Cách ly tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối với F0.

- Xét nghiệm: 03 lần vào các ngày thứ 01 và ngày 07 bằng RT-PCR, ngày thứ 03 bằng test nhanh kháng nguyên; trong đó ngày 01, ngày 03 tính từ ngày bắt đầu cách ly và ngày 07 tính từ ngày tiếp xúc cuối với F0.

- Sau khi hoàn thành cách ly tại nhà/nơi lưu trú, tiếp tục giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 01 lần vào ngày thứ 7 bằng RT-PCR. Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ đủ 28 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối.

Trường hợp F2:

- Xét nghiệm: 01 lần ngay khi phát hiện bằng test nhanh kháng nguyên.

- Cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 của F1:

+ Nếu F1 có kết quả dương tính thì chuyển cấp cách ly F2 thành F1.

+ Nếu F1 có kết quả âm tính và F2 có kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính thì kết thúc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ.

- Riêng đối với F2 là cán bộ y tế đã thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân trong quá trình làm việc thì không cách ly và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẾN/TRỞ VỀ TỪ CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC:

Tra cứu cấp độ dịch của các địa phương trên toàn quốc:

Tra cứu tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (địa chỉ truy cập: https://capdodich.yte.gov.vn)

Người đến/trở về từ các địa phương ngoại tỉnh cấp độ 1 (vùng xanh):

- Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày kể từ ngày về đến địa phương.

- Xét nghiệm:

+ Đối với người đến/trở về từ địa phương cấp độ 1 (vùng xanh) của các tỉnh, thành phố có số mắc COVID-19 cao như Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, An Giang…: lấy mẫu xét nghiệm 01 lần vào ngày thứ 03 bằng test nhanh kháng nguyên kể từ ngày về đến địa phương.

+ Đối với người đến/trở về từ địa phương cấp độ 1 (vùng xanh) của các tỉnh, thành phố khác: khuyến cáo lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 03 bằng test nhanh kháng nguyên kể từ ngày về đến địa phương.

Người đến/trở về từ các địa phương ngoại tỉnh cấp độ 2 (vùng vàng):

Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19:

- Giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày kể từ ngày về đến địa phương.

- Xét nghiệm:

+ Đối với người đến/trở về từ địa phương cấp độ 2 (vùng vàng) của các tỉnh, thành phố có số mắc COVID-19 cao như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, An Giang…: lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 01 và ngày thứ 03 bằng test nhanh kháng nguyên kể từ ngày về đến địa phương. Sau đó sẽ xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch của cơ quan y tế do Sở Y tế thông báo khi có yêu cầu.

+ Đối với người đến/trở về từ địa phương cấp độ 2 (vùng vàng) của các tỉnh, thành phố khác: lấy mẫu xét nghiệm 01 lần vào ngày thứ 03 bằng test nhanh kháng nguyên kể từ ngày về đến địa phương.

- Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú thêm 07 ngày.

Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc người được công bố khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng:

- Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày kể từ ngày về đến địa phương.

- Xét nghiệm:

+ Đối với người đến/trở về từ địa phương cấp độ 2 (vùng vàng) của các tỉnh, thành phố có số mắc COVID-19 cao như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, An Giang…: lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 01 và ngày thứ 03 bằng test nhanh kháng nguyên kể từ ngày về đến địa phương. Sau đó sẽ xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch của cơ quan y tế do Sở Y tế thông báo khi có yêu cầu.

+ Đối với người đến/trở về từ địa phương cấp độ 2 (vùng vàng) của các tỉnh, thành phố khác: lấy mẫu xét nghiệm 01 lần vào ngày thứ 03 bằng test nhanh kháng nguyên kể từ ngày về đến địa phương.

Người đến/trở về từ các địa phương ngoại tỉnh cấp độ 3 (vùng cam) và cấp độ 4 (vùng đỏ):

Đối với người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19:

- Cách ly tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương.

- Xét nghiệm: 04 lần vào các ngày thứ 01 và ngày thứ 14 bằng RT-PCR, ngày thứ 03 và ngày thứ 07 bằng test nhanh kháng nguyên.

- Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 01 lần vào ngày thứ 7 bằng RT-PCR. Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ đủ 28 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối.

Đối với người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19:

- Cách ly tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày kể từ ngày về đến địa phương.

- Xét nghiệm: 03 lần vào các ngày thứ 01 và ngày thứ 07 bằng RT-PCR, ngày thứ 03 bằng test nhanh kháng nguyên; Nếu công dân đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ ngày về địa phương thì không lấy xét nghiệm vào ngày 01.

- Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú thêm 07 ngày.

Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc người được công bố khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng:

- Giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày kể từ ngày về đến địa phương.

- Xét nghiệm: 03 lần vào các ngày thứ 01 và ngày thứ 07 bằng RT-PCR, ngày thứ 03 bằng test nhanh kháng nguyên; Nếu công dân đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ ngày về địa phương thì không lấy xét nghiệm vào ngày 01.

- Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú thêm 07 ngày.

ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP NHẬP CẢNH:

Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19:

- Cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương.

- Xét nghiệm: 04 lần vào các ngày thứ 01 và ngày thứ 07 bằng test nhanh kháng nguyên, ngày thứ 03 và ngày thứ 14 bằng RT-PCR; trong đó ngày 1, ngày 3, ngày 7 tính từ lúc vào khu cách ly tập trung và ngày thứ 14 kể từ ngày nhập cảnh.

- Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 01 lần vào ngày thứ 7 bằng RT-PCR. Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ đủ 28 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối.

Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc người được công bố khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng:

- Cách ly tập trung tối thiểu 07 ngày kể từ ngày về đến địa phương.

- Xét nghiệm: 03 lần vào các ngày thứ 01 bằng test nhanh kháng nguyên, ngày thứ 03 và ngày thứ 07 bằng RT-PCR; trong đó ngày 1, ngày 3 tính từ lúc vào khu cách ly tập trung và ngày thứ 07 kể từ ngày nhập cảnh.

- Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, tiếp tục giám sát y tế tại nhà/nơi lưu trú tối thiểu 07 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 01 lần vào ngày thứ 7 bằng RT-PCR. Sau đó, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ đủ 28 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối.
 

 

 

 

 

PV

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng