Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Thêm 141 ca F0, trong đó 98 ca cộng đồng
09:04 | 02/12/2021

Ngày 01/12, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận thêm 141 ca bệnh khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Trong đó, phát hiện tại khu cách ly tập trung 07 trường hợp; khu phong tỏa 04 trường hợp; F1 đang thực hiện cách ly tại nhà 29 trường hợp; người từ vùng dịch về giám sát y tế tại nhà 02 trường hợp; tại Chốt kiểm soát y tế 01 trường hợp; tại cộng đồng 98 trường hợp (tất cả được đưa vào khu cách ly y tế ngay sau khi phát hiện).

Tính đến nay, toàn tỉnh có 3.469 ca F0. Hiện đang điều trị 1.513 ca; đã được điều trị khỏi 1.947 ca (trong ngày: 171); tử vong 09 ca (do già yếu, bệnh nền).

Để tăng cường giám sát cộng đồng trong phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, kiện toàn, củng cố lại tổ chức, vai trò của các Tổ phòng, chống dịch cộng đồng, trong đó đặc biệt chú trọng công tác giám sát đối với người về từ vùng dịch, người cách ly y tế, giám sát y tế tại nhà. Đảm bảo tất cả người về từ vùng dịch, người cách ly y tế, giám sát y tế tại nhà đều được theo dõi, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Căn cứ hướng dẫn hoạt động của Tổ phòng, chống dịch cộng đồng tại Công văn số 102/CV-BCĐ ngày 30/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19, yêu cầu các địa phương bố trí trang thiết bị đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổ phòng, chống dịch cộng đồng; chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của Tổ phòng, chống dịch cộng đồng trong thực thi nhiệm vụ, cũng như khen thưởng động viên kịp thời các Tổ phòng, chống dịch cộng đồng thực hiện xuất sắc nhiệm vụ.

 

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng