Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động điều trị COVID-19 tại nhà
14:33 | 14/03/2022

Sở Y tế Thừa Thiên Huế vừa ban hành Công văn về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động điều trị COVID-19 tại nhà để hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động điều trị COVID-19 tại nhà.

Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động điều trị COVID-19 tại nhà
Ảnh minh hoạ: internet

Theo đó, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi quản lý cách ly điều trị ca bệnh COVID-19 (F0) tại nhà có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo đúng Phụ lục 7 Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Cơ sở khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế, khu thu dung điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tiến hành cấp Giấy ra viện theo đúng quy định về điều trị nội trú. (Giấy ra viện phải cập nhật đủ thông tin về Mã số BHYT/ Thẻ BHYT, ghi cụ thể số ngày được nghỉ dưỡng bệnh sau điều trị… và tạo lập dữ liệu chứng từ để chuyển lên Cổng giám định BHYT ).

Các F0 được điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị tập trung theo quyết định của UBND cấp tỉnh (T2-F0; T2.1-F0; T3-F0; T4-F0…) và các T-F0 cấp huyện được thành lập theo quyết định của UBND huyện được xem là các cơ sở pháp nhân, sử dụng dấu và chữ ký của lãnh đạo Trung tâm Y tế cấp huyện được giao quản lý điều hành cơ sở đó và cấp Giấy ra viện cho F0 hoàn thành điều trị.

Theo đó các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là pháp nhân (Trạm Y tế xã, phường, thị trấn…) thì đăng ký mẫu dấu thực hiện theo mẫu quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT (nếu chưa đăng ký); cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là pháp nhân (Phòng khám Kim Long – F0, Tuệ Tĩnh Đường – F0…) thì đăng ký con dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và mẫu chữ ký của người hành nghề được phép ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT.

Ngay khi có quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà hoặc nơi lưu trú của UBND xã, phường, thị trấn; Trạm y tế xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tạo lập Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động, cập nhật đầy đủ thông tin người bệnh COVID-19 trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT; Sau khi hoàn thành cách ly tiến hành cấp Giấy xác nhận khỏi bệnh theo quy định.

Đối với các trường hợp F0 điều trị tại nhà chưa được cấp Giấy chứng nhận trước ngày ban hành văn bản này, phải đợi đến lúc có văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung các quy định và Sở Y tế sẽ có văn bản cập nhật hướng dẫn để giải quyết chế độ BHXH của người lao động.

 

 

 

 

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng