Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Tiếp tục triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên
10:10 | 17/03/2022

Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2458/UBND-CNTT ngày 15/3/2022 về việc tiếp tục tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, trong đó chỉ đạo nội dung quan trọng là tiếp tục triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên.

 

 

Tiếp tục triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên
Ảnh minh họa (internet)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục rà soát và lập danh sách đối tượng từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm đủ liều cơ bản để khẩn trương tiêm đủ liều vắc xin, đảm bảo độ bao phủ vắc xin cao.

Tiếp tục triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo đến hết quý I/2022 phải bao phủ mũi 3 cho những người đã đến lịch tiêm chủng.

Tổ chức tiêm vắc xin an toàn, khoa học, hiệu quả theo các hướng dẫn đã ban hành của Bộ Y tế và thực hiện báo cáo kết quả triển khai tiêm chủng kịp thời, theo đúng quy định.

 

 

 

PV

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng