Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Cơ sở kinh doanh, dịch vụ được hoạt động trở lại 100% công suất
08:01 | 19/03/2022

Ngày 18/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã có thong báo về việc điều chỉnh các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

 

 

Theo đó, từ 0h ngày 19/3 , Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh thống nhất cho phép tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh được hoạt động với 100% công suất và phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như, khách hàng 12 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vắc xin, khẩu trang, khử khuẩn, quét mã QR code.

Ban Chỉ đạo yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thị xã và TP. Huế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát các quy định về phòng, chống dịch để sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp; tuyên truyền, vận động cán bộ công viên chức, người lao động và người dân tiếp tục duy trì việc thực hiện nguyên tắc 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

 

 

PV

Các bài mới
Các bài đã đăng