Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
09:27 | 20/07/2022

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 7539/UBND-VH yêu cầu Sở Y tế tiếp tục rà soát đối tượng và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022, mũi 4 cho các đối tượng cần tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Ảnh minh họa (internet)

Đồng thời bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh và cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương chủ động theo dõi sát thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh để có các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19, phát hiện, điều trị kịp thời cho các trường hợp nhiễm COVID-19.

UBND tỉnh cũng đã yêu cầu Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu về diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh, về biến chủng mới BA.5 của vi rút SARS-CoV-2 có thể làm dịch bùng phát trở lại, để người dân ủng hộ, tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19 và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường công tác truyền thông, vận động chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để tham gia tiêm chủng đầy đủ, kịp thời theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 3309/BYTDP ngày 23/6/2022. Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông theo nội dung truyền thông tại Công văn số 3465/BYT-TT-KT ngày 30/6/2022 của Bộ Y tế.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng cần tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông báo cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng theo đề xuất của Trung tâm Y tế, Trạm Y tế địa phương trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường chỉ đạo, phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền về lợi ích, tính an toàn, hiệu quả của vắc xin phòng COVID-19.

 

 

 

 

 

Nguyên Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng