Phòng chống dịch COVID-19 (new)
Thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc tiêm vắc xin phòng COVID-19
09:10 | 04/11/2022

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh đang có nguy cơ gia tăng trong thời gian tới, ngày 03/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 11621/UBND-VH, theo đó yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, hoàn thành sớm nhất việc tiêm các mũi vắc xin cho các lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

Thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc tiêm vắc xin phòng COVID-19
Ảnh minh họa (internet)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn, đảm bảo tiến độ tiêm chủng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ, tránh tồn đọng, hết hạn vắc xin. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, gửi giấy mời và vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch; tiếp tục tổ chức công tác tiêm chủng cố định và lưu động tại các trường học, khu công nghiệp, các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp để đảm bảo mục tiêu đề ra.

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh các cấp trên địa bàn; tiếp tục truyền thông về lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, vận động phụ huynh cho con, em tham gia tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại, vận động người dân đến cơ sở y tế gần nhất để được tiêm chủng đúng lịch, thông tin rộng rãi đối tượng và thời gian triển khai tiêm chủng để người dân nắm thông tin và tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian theo kế hoạch.

Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đối với các địa phương không đảm bảo tiến độ và có nguy cơ tồn đọng, hết hạn vắc xin. Theo dõi và bám sát tình hình tiêm chủng để đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 để đảm bảo mục tiêu đề ra của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tiêm chủng cho học sinh trên địa bàn. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với cán bộ đầu mối tại các công ty, doanh nghiệp tại các Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh để tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin đảm bảo hoạt động sản xuất trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch triển khai và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổ chức công tác tiêm chủng hợp lý, đưa vắc xin đến gần với người dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục theo dõi tình hình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của các trường học trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con, em tham gia tiêm chủng. Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để tổ chức, triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh đảm bảo vắc xin được sử dụng hiệu quả, an toàn và khoa học, tránh tình trạng lãng phí vắc xin. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đôn đốc hiệu trưởng các trường đẩy mạnh công tác tiêm chủng, đảm bảo hoàn thành sớm nhất việc tiêm các mũi vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh và giáo viên, người lao động trong ngành giáo dục; chủ động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức tiêm chủng ngay cho học sinh. Tăng cường công tác tuyên truyền lợi ích tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, vận động phụ huynh đưa con em đến tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch; đặc biệt quan tâm đến các em học sinh mắc bệnh lý nền, béo phì,… để phối hợp với Trung tâm Y tế địa phương thực hiện phương án tiêm chủng đảm bảo an toàn cho học sinh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn rà soát, lập danh sách giáo viên, sinh viên, học viên và người làm trong cơ sở giáo dục chưa tiêm đầy đủ mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) và mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) gửi Trung tâm Y tế địa phương thực hiện tiêm chủng theo quy định. Phối hợp tuyên truyền lợi ích tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho giáo viên, sinh viên, học viên để tham gia tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị báo chí, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh và tích cực tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.  Thực hiện quán triệt và chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đảm bảo hoàn thành tiêm hết các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp tục rà soát người làm việc trong các lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ,… để đẩy mạnh tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) và mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đối tượng đến hạn tiêm chủng. Liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm Y tế địa phương để phối hợp triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người đến hạn tiêm chủng.

Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh tiếp tục rà soát công nhân, người lao động đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp tại các khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chưa tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) và mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4).  Cử cán bộ y tế của các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp chủ động liên hệ và phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân và người lao động tại các khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Đại học Huế chỉ đạo các trường Đại học và các đơn trực thuộc Đại học Huế rà soát, lập danh sách giáo viên, sinh viên, học viên và người làm trong cơ sở giáo dục chưa tiêm đầy đủ mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) và mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4). Tuyên truyền lợi ích tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại, tạo điều kiện cho giáo viên, sinh viên, học viên và người làm trong cơ sở giáo dục được tham gia tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lập kế hoạch và tổ chức triển khai tiêm chủng cho các đối tượng đến hạn tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

 

 

 

Theo thuathienhue.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng