70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Thơ kháng chiến chống Pháp của Tố Hữu - một đỉnh cao của văn học cách mạng Việt Nam hiện đại

PHAN TUẤN ANH

Năm tháng trôi qua thật nhanh, thời gian có thể xóa nhòa nhiều ký ức, kỷ niệm. Song với văn học nói chung và thơ ca nói riêng, những giá trị từng đại diện cho tiếng nói và lương tri của dân tộc, in đậm dấu ấn lịch sử của thời đại mà tác giả đã sống và viết, sẽ trở thành cột mốc không thể xóa mờ hay phủ nhận. 

Chùm ca khúc Điện Biên


Trương Nhất Vương - Trịnh Tuấn Khanh

Trang thơ Điện Biên


Phùng Hải Yến - Lữ Mai - Nguyễn Quang Hưng

Điện Biên, điểm hẹn những cuộc đời

NGUYỄN XUÂN THỦY
                       Bút ký

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói, Điện Biên Phủ là điểm hẹn mà lịch sử dành cho các cuộc chiến tranh xâm lược. Và sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc không lâu, nơi đây đã trở thành một điểm hẹn khác, đó là điểm hẹn của những cuộc đời, bằng việc ra đời của Nông trường Điện Biên năm 1958.

Chiến thắng Điện Biên Phủ từ điểm nhìn “phía bên kia”

PHONG LÊ

Thế kỷ XX, lịch sử dân tộc Việt Nam đã diễn ra ba sự kiện vĩ đại - đó là Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, trong đó Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa là sự giữ gìn và phát huy thành quả của Cách mạng Tháng Tám, vừa đưa dân tộc lên vị trí của người đập tan quyền lực và sức mạnh của chủ nghĩa thực dân cũ, mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc nhỏ yếu trên toàn thế giới.