Nhịp cầu di sản
Thành nhà Bầu được công nhận di tích quốc gia
10:03 | 10/02/2014

(SHO). Ngày 7/02/2014, tại chùa Hương Nghiêm, Thành phố Tuyên Quang đã tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận di tích quốc gia thành nhà Bầu và khai hội chùa Hương Nghiêm năm 2014

Thành nhà Bầu được công nhận di tích quốc gia
Cán bộ Viện Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang thám sát kiến trúc thành nhà Bầu

Thành Nhà Bầu nằm trên 2 quả đồi Bông Thượng và Bông Hạ, nay thuộc xóm Tân Thành, xã An Khang (TP Tuyên Quang) do anh em Vũ Văn Uyên và Vũ Văn Mật chỉ huy xây dựng để phù nhà Lê, chống nhà Mạc vào khoảng những năm 30 đến 60 của thế kỷ XVI.

Trải qua 5 thế kỷ nhưng di tích thành nhà Bầu vẫn có ý nghĩa to lớn đối với công tác nghiên cứu lịch sử dân tộc và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ. Đồng thời, đây cũng là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách đến với Tuyên Quang.

Vào thế kỷ XVI, các phe phái phong kiến nổi dậy cát cứ, tranh giành quyền lợi làm gia tăng nỗi thống khổ của nhân dân, đẩy mâu thuẫn giữa quần chúng lao động với các thế lực phong kiến lên đỉnh điểm và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc nổi dậy của nông dân. Trong bối cảnh đó, hai anh em Vũ Văn Uyên và Vũ Văn Mật từ Hải Dương lên Tuyên Quang tập hợp lực lượng chống lại các thế lực phong kiến thổ tù ở địa phương.

Nam Giao

Các bài mới
Các bài đã đăng