Tình Sông Hương
Tạp chí Sông Hương tặng quà cho con em lao động nghèo Huế
Tạp chí Sông Hương phối hợp với Học bỗng Vang Vang đã trao 65 suất quà cho con em bà con lao động nghèo, cụ thể là các cháu từ 5-10 tuổi con em các nghiệp đoàn xích lô xe thồ ở thành phố Huế.
Trang 4/4
1 2 3 4