Tình Sông Hương
LỜI CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH BÀ QUẢ PHỤ TĂNG DUYỆT
08:29 | 23/07/2013

Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ:

-Quý Thầy chùa Phú Hậu, Huế.

-Ban Biên tập Tạp chí Sông Hương.

-Hội âm nhạc tỉnh Thừa Thiên Huế.

-Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, thành phố Hồ Chí Minh

Cùng các Cơ quan, Đoàn thể ; bà con nội ngoại, gia đình thông gia , bạn bè thân hữu gần xa đã thăm hỏi, phúng viếng và tiễn đưa linh cửu của Mẹ, Bà, Cố của chúng tôi là Bà quả phụ Tăng Duyệt, Nhũ danh Huỳnh Thị Cam về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ sót xin được niệm tình tha thứ.

Thay măt Tang quyến.

TRƯỞNG NAM

TĂNG QUỐC ÁI
 

Các bài mới
Các bài đã đăng