Trang thiếu nhi
Ông và cháu
09:15 | 13/07/2009
ĐƯỜNG XUÂN SỬ

Chiều chiều ông cháu dạo chơi
Hiu hiu gió mát thảnh thơi đường làng
Cháu lon ton bước nhịp nhàng
Chân ông khấp khểnh ... hai hàng lệch nhau

Ông nhìn cháu thấy mai sau
Cháu nhìn ông vẫn một màu trẻ thơ...

(179-180/01&02-04)

Các bài mới
Chuột ly hương (04/03/2020)
Phần còn thiếu (11/10/2019)
Các bài đã đăng
Tết trăng đầu (01/06/2009)
Chỗ khác nhau (04/05/2009)
Tình... mẫu tử (10/02/2009)
Mẹ quê (05/01/2009)