Trang thiếu nhi
Gọi mưa - Cô Mọt
16:33 | 03/09/2008
TRẦN LAN VINH...Nắng giải oanRâu ngô tíaMắt cô MíaVía cô Bầu...

Gọi mưa

Mưa ơi! Mưa ơi!
Tiếng Bà nhắc gọi
Mưa đang quất ngựa
Chân mây chớp loè!

Đầu sông mưa vò
Hạt đau mắt rá
Cuối sông nắng hạ
Chạy mưa cong người

Mưa trong mắt đầm
Mưa kênh mắt đỗ
Chuối non tách Bẹ
Mía đang tắm truồng

Tiếng mưa ngập ngừng
Như đang nghĩ ngợi
Hay mưa còn đợi
Cánh cò sang sông

Ồ! Mưa thương ông
Dở tay xoắn lạt
Gió sợ lỡ nhịp
Giằng bay mái nhà

Mưa như đổ bạc
Lúa đồng như thăng
Mới thay cánh mới
Mưa quăng rào rào!

Kìa chú bê non
Chơi mưa lạc mẹ
Đồng xa ngọ ngọ
Cuống lên một mình
3.4.98

Cô Mọt

Chị gà đồng
Gieo cái gió
Mưa mắt vó
Giỏ đầy tôm
Ngày ôm đồm
Ngồi tựa cửa
Đêm khốn khó
Bị vấp hoài

Bác gầu dai
Đang ngồi họp
Nhà cô Mọt
Nói suốt đêm

Gió quấn mền
Ngồi canh cổng
Bát canh bỗng
Nấu dọc khoai

Bông hoa nhài
Đang pha nước
Nhà cô được
Mải đếm tiền

Nhà cô Liềm
Đang cắt rạ
Vạt rau má
Lá đoan trang

Nắng giải oan
Râu ngô tía
Mắt cô Mía
Vía cô Bầu

Sấm mắc câu
Xâu chớp giật
9.5.2001

(nguồn: TCSH số 163 - 09 - 2002)

 

Các bài mới
Hoa Lục Bình (15/04/2024)
Dì tôi (19/03/2024)
Dưới gốc cau (29/09/2023)
Nguyệt (22/09/2023)
Các bài đã đăng
Bà ngoại (26/08/2008)
Tiếng quê (26/08/2008)
Những con chữ (30/07/2008)
Mùa hạ của em (10/06/2008)