Thơ
Trang thơ dự thi 12SDB-2023

Võ Tấn Cường - Trần Văn Thiên - Vũ Kim Liên - Đỗ Thành Đồng - Thái Tràng - Trà Minh - Văn Chung - Nguyễn Loan - Dương Thắng - Nguyễn An Bình - Ngàn Thương - Nguyễn Tấn On

Trang thơ Nguyễn Trọng Tạo


NGUYỄN TRỌNG TẠO

Trang thơ Hồ Thế Hà


HỒ THẾ HÀ

Bài thơ của vua Thiệu Trị viết về Đèo Ngang

L.T.S: Đầu năm 1992 kiến trúc sư Tống Trần Phượng ở Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh trong khi khảo sát công trình dưới chân Đèo Ngang, đã đào được tấm bia khắc bài thơ của vua Thiệu Trị. Tác giả Trần Hữu Dinh đã chép lại toàn bài, phiên âm và dịch thơ. Sông Hương xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Chùm thơ Duyên Khánh


DUYÊN KHÁNH

Chùm thơ Hoàng Thụy Anh


HOÀNG THỤY ANH

Trang thơ Lê Huỳnh Lâm


LÊ HUỲNH LÂM

Chùm thơ Huỳnh Thị Quỳnh Nga


HUỲNH THỊ QUỲNH NGA

Chùm thơ Nguyên Quân


NGUYÊN QUÂN

Trang thơ Bạch Diệp


BẠCH DIỆP

Chùm thơ Bùi Phan Thảo


BÙI PHAN THẢO

Chùm thơ Yến Nhung


YẾN NHUNG

Chùm thơ Ngô Mậu Tình


NGÔ MẬU TÌNH

Chùm thơ Nguyễn Lãm Thắng


NGUYỄN LÃM THẮNG

Trang thơ dự thi 11-2023

Triệu Nguyên Phong - Tiếu Diện - Kim Loan - Nguyễn Nguyên Phượng - Nguyễn Trọng Lĩnh - Lữ Hồng - Bội Nhiên - Lâm Bằng - Nguyễn Văn Song

Thơ Sông Hương 05&6-1993


Thiệp Đáng - Hữu Kim - Triều Tâm Ảnh - Đặng Nguyệt Anh - Đỗ Hoàng

Chùm thơ Nguyễn Xuân Sang


NGUYỄN XUÂN SANG

Trang 3/110
1 2 34 5 ...110