Văn nghệ trong nước
Gia tăng lượng độc giả đến với sách
14:57 | 17/12/2019

Hoạt động thư viện ở Việt Nam hai năm qua đã có những chuyển động tích cực, góp phần không nhỏ phát triển văn hóa đọc, tạo môi trường cho người dân học tập suốt đời. Số lượng người dân đến với thư viện và số lượng sách được đưa đến phục vụ cộng đồng, đặc biệt là học sinh, sinh viên, đều tăng. Ước tính các chỉ số hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và thư viện đa ngành, chuyên ngành năm 2019 tăng hơn 15% so với năm 2018.

Gia tăng lượng độc giả đến với sách
Theo Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thúy Ngà, năm qua, hệ thống thư viện công cộng và thư viện trường phổ thông đã phục vụ hơn 100 triệu lượt người, với hơn 180 triệu lượt sách, báo và tài liệu

Sáng 16.12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và trao Giải thưởng phát triển văn hóa đọc.

Theo Vụ trưởng Vụ Thư viện Vũ Dương Thúy Ngà, năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp công tác với bộ, ngành liên quan nhằm mục tiêu đưa ánh sáng tri thức đến với cộng đồng, chú trọng đến các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn và các đối tượng bạn đọc đặc biệt như trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật… Vụ Thư viện đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác với Hội Người mù Việt Nam nhằm phát triển văn hóa đọc, phục vụ học tập suốt đời cho người khiếm thị. Công tác vận động thu hút nguồn lực của xã hội vào hoạt động thư viện được đẩy mạnh. Các chương trình vận động, phối hợp, hỗ trợ xây dựng thư viện tiếp tục được duy trì thực hiện tại các tỉnh Điện Biên, tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Lào Cai... với hàng vạn cuốn sách đã được trao tặng đến các khu vực đặc biệt khó khăn.


Triển lãm, trưng bày một số sản phẩm và hình ảnh hoạt động khuyến đọc của các thư viện, các sáng kiến của cá nhân trong phát triển văn hóa đọc và sản phẩm của bạn đọc sáng tạo từ đọc, học tập qua sách báo.

Với sự đổi mới toàn diện trong công tác quản lý nhà nước, sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hoạt động thư viện ở Việt Nam hai năm qua đã có những chuyển động tích cực, góp phần không nhỏ phát triển văn hóa đọc, tạo môi trường cho người dân học tập suốt đời. Số lượng người dân đến với thư viện và số lượng sách được đưa đến phục vụ cộng đồng, đặc biệt là học sinh, sinh viên, đều gia tăng. Chỉ riêng hệ thống thư viện công cộng và thư viện trường phổ thông đã phục vụ hơn 100 triệu lượt người sử dụng với hơn 180 triệu lượt sách, báo và tài liệu…

 


Trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ hai cho 17 tập thể và 7 cá nhân

Đặc biệt, ngày 21.11 vừa qua, Luật Thư viện đã được thông qua với 91,51% ý kiến của đại biểu Quốc hội tán thành. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2020. Theo bà Vũ Dương Thúy Ngà, đây là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa to lớn đối với ngành thư viện, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc, bảo đảm cho người dân có điều kiện tiếp cận thư viện và tri thức tốt hơn, để thực hiện việc học tập suốt đời thuận lợi ở mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Luật Thư viện khi được ban hành cũng là một yếu tố quan trọng giúp thực hiện đề án tốt hơn hơn...

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến làm rõ những kết quả và tồn tại, hạn chế sau 2 năm thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15.3.2017...

Theo Ng. Phương - ĐBND

 
 
Các bài mới
Các bài đã đăng