SỐ ĐẶC BIỆT
Nghĩ từ sau Năm Du lịch Quốc gia

Trước ngày khai mạc Năm Du lịch Quốc gia và Festival Huế 2012 có một hội thảo với chủ đề: Du lịch Bắc Trung Bộ - tiềm năng và hướng phát triển. Tiềm năng lớn thì đã rõ. Biết rồi, nói mãi. Nhưng trao đi đổi lại thì ai cũng thấy sản phẩm chưa nhiều, chưa khẳng định được thương hiệu nên chưa đủ sức cạnh tranh với một số trung tâm du lịch trong nước và trong khu vực.

Trang 2/6
1 23 4 5 6