Âm nhạc
Vỡ bóng lia thia
Nhạc: NGUYỄN ĐÌNH NIÊM
Thơ:   PHẠM BÁ THỊNH
Nơi tôi luôn muốn về


Nhạc và lời: TỊNH MỸ

Hương Thọ tôi về
Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ:   LÊ VĨNH THÁI
Huế là em


Nhạc và lời: NGUYỄN THỪA THIÊN

Ca Dao Lớp Mười
Nhạc: TRẦM THIÊN THU
Thơ:   TRẦN ĐÌNH THỌ
Liên khúc màu cờ theo dấu chân Người


Nhạc và lời: PHẠM PHƯỚC NGHĨA

Hai màu hoa

Nhạc: NGUYỄN VĂN THIẾT
Thơ:   NGÀN THƯƠNG
Giấu Hương


Nhạc và lời: AN NHIÊN

Hoa Sóng ngàn năm
Nhạc: TRẦN KHÁNH NAM
Ý thơ: ĐỖ TIẾN THỤY
Như là cổ tích


Nhạc và lời: THU HƯỜNG

Nẻo về hư không


Nhạc và lời: HOÀNG TRỌNG MỘC

Phú Lộc yêu thương


Nhạc và lời: LÊ HỒNG LĨNH

Chút tình Lăng Cô
Nhạc: TRẦN TÔN
Phỏng thơ: NGUYỄN THIỀN NGHI
Về với Lăng Cô
Nhạc: PHẠM PHƯỚC NGHĨA
Thơ:  TRIỆU NGUYÊN PHONG
Phố mới!
Nhạc: HUY CHU
Thơ:  VIỆT QUANG
Ánh trăng trên sông Hương


Nhạc và lời: TÚ MINH

Mẹ ơi! Lăng Cô
Nhạc: ĐOÀN PHƯƠNG HẢI
Lời:    NGÔ CÔNG TẤN
Con sông huyền thoại
Nhạc: NGUYỄN VIỆT
Thơ: NGUYỄN TRỌNG TẠO
Chia
Nhạc: LÊ MẠNH THỐNG
Thơ:  NGUYỄN TRỌNG TẠO
Sống mà gặp nhau đã đẹp vô cùng
Nhạc: NGUYỄN TƯ TRIỆT
Thơ:   PHAN NHƯ
Trang 1/20
12 3 4 5 ...20